Muzeum v knize

František Emmert patří mezi protagonisty tzv. muzea v knize na českém knižním trhu. Je autorem prvních muzeí české provenience. V letech 2006 až 2012 připravil devět titulů této ediční řady. Dvě z těchto publikací vznikly v mediální spolupráci s Českou televizí, další ve spolupráci s Českým rozhlasem či Národním archivem.

Muzeum v knize je založeno na přehlednosti textů a informací a rovněž na výpravném grafickém zpracování. Kniha se odlišuje od běžných titulů již svým knihařským provedením. Publikace o formátu 236x297 mm je totiž vložena do bytelného krabicového boxu. Jednotlivé kapitoly mají podobu „muzejních panelů“, zpravidla rozvržených na jedné dvoustraně. Kromě hlavního textu s vysvětlujícím historizujícím komentářem obsahují také tabulky, poznámky, stručné životopisy, velké fotografie, přetištěné dobové dokumenty a další grafické prvky, které téma kapitoly přehledně shrnují a současně dokumentují. Zvláštností knihy jsou speciální kapsy průběžně upevněné mezi stránkami knihy, ze kterých čtenář může vyjmout vložené samostatně vytištěné faksimile dobových archiválií, vzít je do rukou a detailně prostudovat. Faksimile jsou vyhotoveny věrohodně přesně podle originálů uložených v archivech. Jedná se zpravidla o nejrůznější klíčové písemnosti, mapy, průkazy, úřední vyhlášky, bankovky, novinová vydání, atd. Součástí některých knih jsou také dobové rozhlasové nahrávky vztahující se k významným historickým událostem (např. vysílání československého rozhlasu v prvních hodinách srpnové okupace v roce 1968, apod.).
Emmertova muzea v knize jsou využívána na školách jako edukační pomůcky.

Přehled muzeí v knize od Františka Emmerta:

Václav Havel 1936-2011 (2012)

Československý zahraniční odboj za druhé světové války na Západě (2012)

Holocaust (2006) 

Druhá světová válka: Češi a Slováci (2007) 

Rok 1968 v Československu (2007) 

Atentát na Heydricha (2008) 

Osudové osmičky (2008) 

1918 Vznik ČSR (2008) 

Sametová revoluce (2009)