O autorovi

František Emmert se narodil v roce 1974 v Brně v rodině hudebního skladatele a profesora JAMU Františka Gregora Emmerta. Rodina otce pochází z města Weiden v Bavorsku, rodina matky z Teplic v Čechách. Předkové z otcovy strany pracovali po generace jako skláři na německé straně Šumavy. Matka pochází z rodiny živnostníků, kteří před rokem 1948 vlastnili v Teplicích rodinné cukrářství.

Po absolvování gymnázia František Emmert nejprve studoval historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, později vystudoval práva. V roce 2011 získal titul JUDr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a později také vědeckou hodnost Ph.D. v oboru právní dějiny na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

V letech 1992 až 2006 pracoval jako novinář, publicista a knižní redaktor. Prošel Českým rozhlasem, deníky Rovnost, Právo a ZN noviny/Slovo a Českou tiskovou kanceláří (ČTK). V letech 2009-2011 byl tiskovým mluvčím Nejvyššího správního soudu v Brně.

Psaní knih se věnuje od roku 2001. První dvě beletristická díla mu vyšla v letech 2003 a 2004. Prosadil se však až literaturou faktu o moderních českých dějinách. V roce 2005 mu nakladatelství Vyšehrad vydalo první knížku z řady literatury faktu Češi ve wehrmachtu, která se brzy dočkala dotisků a vzbudila ohlas u čtenářů i odborníků.

Následovaly výpravné publikace – nazvané jako muzea v knize – přehledně mapující klíčové historické události 20. století, zejména českých dějin. Do roku 2012 jich připravil devět. František Emmert patří mezi protagonisty muzea v knize na českém knižním trhu. Je autorem prvních muzeí české provenience. Některé z jeho knih se dočkaly dotisků, prestižních ocenění či překladu do angličtiny (The Holocaust) nebo vznikly v mediální spolupráci s Českou televizí (ČT). Publikace Osudové osmičky v našich dějinách získala v roce 2009 Hlavní cenu E. E. Kische od Obce spisovatelů.    

František Emmert je autorem také dalších knih, včetně odborné právnické literatury, spoluautorem středoškolské učebnice společenských věd a autorem desítek komentářů a publicistických příspěvků v denním tisku a rovněž odborných článků a studií z oborů historie, právo a mezinárodní politika v odborných časopisech a ve sbornících.

V pozici odborného poradce se spolupodílel na přípravě českého historického velkofilmu Lidice (2011).

Od roku 2013 je vědeckovýzkumným pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. V letech 2014 a 2015 vyučoval na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v letech 2020 a 2021 na Právnické fakultě Masarykovy univerzuty v Brně.