Odborné práce

ODBORNÁ MONOGRAFIE

Česká republika a dvojí občanství. Vydalo nakladatelství odborné právnické literatury C. H. Beck v roce 2011. Práce se věnuje přípustnosti vícenásobného občanství u českých (respektive československých či rakousko-uherských) občanů podle právních úprav platných na území českých zemí od roku 1811 po současnost (2011). 

STŘEDOŠKOLSKÁ UČEBNICE

Odmaturuj! ze společenských věd. Úspěšná středoškolská učebnice, která od roku 2003 vyšla v několika doplněných a aktualizovaných vydáních, včetně slovenské verze. František Emmert je spoluautorem. Vydalo nakladatelství pedagogické literatury Didaktis v roce 2003. Kolektiv autorů.    

ODBORNÉ STUDIE A ČLÁNKY

Odborná stať Přetrvávající dvojí občanství jako důsledek průniku německého občanství do českých zemí v letech 1938-1945 publikovaná v právnických časopisech Právní rozhledy č. 5/2010 a Správní právo č. 2/2010.    

Odborné studie na téma Reforma OSN publikované ve sborníku Vysoké školy ekonomické (VŠE) a Českého sdružení pro Spojené národy (ČSSN). V odborných soutěžích VŠE a ČSSN získaly v letech 2000, 2001 a 2002 první místo:

Ročník 2002 

Jsou terorismus a boj proti němu první otevřenou frontou mezi Severem a  Jihem? 

Ročník 2001     

Politická vůle jako základní předpoklad ke zmírnění světové chudoby

Ročník 2000

Zánik bipolarity a globalizace: Dva podněty k reformě OSN 

 

Odborné články publikované v časopise Mezinárodní politika

(vydává Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Ústav mezinárodních vztahů)

2005/10           Dvojí občanství: Důsledky průniku německého občanství do českých zemí

2002/02           Jižní Afrika: Získají Afrikánci vlastní stát?

2001/04           Makedonie nad propastí

1999/09           Postavení Kosova je nutné hledat v celobalkánském kontextu

1999/02           Očekávání od nové vlády v Makedonii

1999/01           Změní novelizace zákona o občanství Spolkovou republiku?

1998/09           Rumunský obrat o 180 stupňů

1998/05           Makedonie: Malá demokracie mezi nepřejícími sousedy

1998/02           Albánie: První i poslední stát v Evropě

 

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

Bakalářská práce

Dvojí občanství jako důsledek průniku německého občanství do českých zemí v letech 1938-1945

(Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2008). 

Magisterská práce

Stát jako subjekt mezinárodní práva

(Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, 2010). 

Rigorózní práce:

Přípustnost cizího občanství vedle českého podle české právní úpravy

(Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011).