Badatelský pobyt ve Vatikánské apoštolské knihovně

Badatelský pobyt ve Vatikánské apoštolské knihovně

Z badatelského pobytu ve vatikánských a římských archivech v prosinci 2017.