Čestné uznání E. E. Kische za rok 2010

Čestné uznání E. E. Kische za rok 2010

Čestné uznání E. E. Kische za rok 2010 udělené za knihu Sametová revoluce - Kronika pádu komunismu 1989.