Dvojí občanství v českém právu

Dvojí občanství v českém právu

Druhé doplněné vydání odborné monografie z roku 2011. C. H. Beck, 2014.