Holocaust

Holocaust

Lidové noviny, 13. 3. 2007, Ondřej Horák

Týden, č. 9/2007, Jiří Peňás                                                              

Respekt, 25. 1. 2007, Jan Kolář                                                    

Dějiny a současnost, č. 4/2007                                                         

Deník, 27. 1. 2007, Arnošt Pacola                                                  

Deník, 12. 2. 2007, Arnošt Pacola                                                  

Deník, květen 2007                                                                          

Ohlasy učitelů a odborníků

Ohlasy učitelů a odborníků (anglicky)