Kniha Holocaust ve školách (2007)

Kniha Holocaust ve školách (2007)

Část nákladu knihy Holocaust byla díky občanskému sdružení Respekt a tolerance distribuována do škol (říjen 2007), ve kterých posloužila jako výuková pomůcka v hodinách dějepisu.