ODBORNÁ MONOGRAFIE

ODBORNÁ MONOGRAFIE

Česká republika a dvojí občanství. Vydalo nakladatelství odborné právnické literatury C. H. Beck v roce 2011. Práce se věnuje přípustnosti vícenásobného občanství u českých (respektive československých či rakousko-uherských) občanů podle právních úprav platných na území českých zemí od roku 1811 po současnost (2011).