ODBORNÉ STUDIE A ČLÁNKY

 

Odborná stať Přetrvávající dvojí občanství jako důsledek průniku německého občanství do českých zemí v letech 1938-1945 publikovaná v právnických časopisech Právní rozhledy č. 5/2010 a Správní právo č. 2/2010.     

 

Odborné studie na téma OSN publikované ve sborníku Vysoké školy ekonomické (VŠE) a Českého sdružení pro Spojené národy (ČSSN). V odborných soutěžích VŠE a ČSSN získaly v letech 2000, 2001 a 2002 první místo:

Ročník 2002

 

Jsou terorismus a boji proti němu první otevřenou frontou mezi Severem a  Jihem?  

OSN 2002.pdf (171,7 kB)

 

Ročník 2001

Politická vůle jako základní předpoklad ke zmírnění světové chudoby 

OSN 2001.pdf (190,5 kB)

 

 

 

Ročník 2000    

Zánik bipolarity a globalizace: Dva podněty k reformě OSN 

 

 

Odborné články publikované v časopise Mezinárodní politika (vydává Ministerstvo zahraniční věcí ČR a Ústav mezinárodních vztahů):

2005/10           Dvojí občanství: Důsledky průniku německého občanství do českých zemí

2002/02           Jižní Afrika: Získají Afrikánci vlastní stát?

2001/04           Makedonie nad propastí

1999/09           Postavení Kosova je nutné hledat v celobalkánském kontextu

1999/02           Očekávání od nové vlády v Makedonii

1999/01           Změní novelizace zákona o občanství Spolkovou republiku?

1998/09           Rumunský obrat o 180 stupňů

1998/05           Makedonie: Malá demokracie mezi nepřejícími sousedy

1998/02           Albánie: První i poslední stát v Evropě

 

 

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

Bakalářská práce

Dvojí občanství jako důsledek průniku německého občanství do českých zemí v letech 1938-1945 (Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2008

Bc.pdf (432,8 kB)

Magisterská práce: 

Stát jako subjekt mezinárodní práva (Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, 2010).

Mgr.pdf (704 kB)

Rigorózní práce:

Přípustnost cizího občanství vedle českého podle české právní úpravy (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011).