Rok 1968 v Československu

Rok 1968 v Československu

Lidové noviny, 25. 1. 2008, Ondřej Horák – 1. díl                    

Lidové noviny, 25. 1. 2008, Ondřej Horák – 2. díl                    

Právo, 15. 1: 2008, František Cinger                                                

Právo, 14. 2. 2008, Jan Křen                                                       

Aktualne.cz, 23. 1. 2008, Jiří Dienstbier                                   

Aktualne.cz, 6. 2. 2008, Jiří Dienstbier                                            

Český rozhlas, 4. 1. 2008, Petruška Šustrová                        

Deník, 26. 1. 2008