STŘEDOŠKOLSKÁ UČEBNICE

STŘEDOŠKOLSKÁ UČEBNICE

Odmaturuj! ze společenských věd. Úspěšná středoškolská učebnice, která od roku 2003 vyšla v několika doplněných a aktualizovaných vydáních, včetně slovenské verze. František Emmert je spoluautorem. Vydalo nakladatelství pedagogické literatury Didaktis v roce 2003. Kolektiv autorů.