Tomáš Garrigue Masaryk: Myslitel a prezident

Tomáš Garrigue Masaryk: Myslitel a prezident

Tomáš Garrigue Masaryk je osobnost, která se nesmazatelně zapsala nejen do našich dějin. Publikace má 216 stran a obsahuje více než 400 fotografií a dokumentů ze sbírek a fondů Masarykova ústavu Akademie věd ČR. Je nejen další ucelenou biografií, rovněž přibližuje také proměny doby, ve které Masaryk žil, mapuje okruh jeho přátel, spolupracovníků a rodiny. Albatros Media, 2017.